START A COURSE

บ้านนาฏศิลป์ไทย

ดูหลักสูตรการสอน

บ้านนาฏศิลป์ไทย
ร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม

หลักสูตรรำไทย

ช่วยฝึกสมาธิ สร้างบุคลิกที่ดี เพิ่มความสามารถพิเศษ.

หลักสูตรติวเข้ม

เพื่อเข้าประกวดแข่งขัน สอบเข้ามหาวิทยาลัยนาฏศิลป์.

หลักสูตรเทควันโด

สอนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆเพื่อพัฒนาตนเอง.

ยินดีต้อนรับสู่บ้านนาฏศิลป์ไทย

รับสอนรำไทย-นาฏศิลป์ไทย ทุกแขนง สำหรับนักเรียน และผู้สนใจทั่วไป ทั้ง นอก – ในสถานที่.

หลักสูตรการสอนพัฒนาทักษะทั้งในด้านจิตใจ และ ด้านร่างกาย หลักสูตรรำไทย ,โขน ,วาดภาพ ,เทควันโด ,ปั้นดิน และอื่นๆ เช่าชุดไทยสี่ภาค และจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย.

.

Featured Courses

วิดีโอแนะนำบ้านนาฏศิลป์ไทย

บ้านนาฏศิลป์ไทย สาขาพระราม 2 และ หนองแขมโดยครูเปิ้ล ฝึกสอนเด็กๆ ให้เรียนรู้วัฒนธรรมไทย การกล้าแสดงออก ฝึกสมาธิ ทำให้การเรียนดีขึ้น

ครูผู้สอนบ้านนาฏศิลป์ไทย

20
ครูผู้สอนมืออาชีพ
2
สาขาที่เปิดสอน
30
หลักสูตรคุณภาพ
10
ทีมงานคุณภาพ

เสียงตอบรับจากลูกค้าของเรา

X
รับสมัครครูเสาร์อาทิตย์