บ้านนาฏศิลป์ไทย

การเรียนการสอนมุ่งให้ผู้เรียน ร่วมอนุรักษ์​สืบสานวัฒนธรรม​ อันงดงาม พัฒนา​ทักษะในหลายๆด้าน ทั้งในด้านจิตใจและด้านร่างกายไปพร้อมๆกันโดยเริ่มจากการฝึกหัดมารยาทไทยอันเป็นเอกลักษณ์​ของชาติ ดังเช่น การไหว้ หนึ่งในมารยาทไทย ที่งดงามเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก และรำไทยยังฝึกในเรื่องของสมาธิ บุคลิกภาพ​ที่ดี ความกล้าแสดงออก​อย่างเต็มที่​เพราะทางสถาบัน​มีพื้นที่เวทีให้เด็กๆได้แสดงจริง รำไทยคืออีกหนึ่งสิ่งที่ใช้ในการสอบ โดยใช้เป็นความสามารถ​พิเศษ​ ในการสอบ

  • มีหลักสูตรการเรียนนาฏศิลป์​ รำไทย​คร์อสกลุ่ม รำไทยคร์อสเดี่ยว​ รำไทย​คร์อสติวสอบเข้า รำไทยคร์อสรำบวงสรวง​ ผู้​เรียนสามารถ​เลือกเพลงๆเพื่อให้ทางสถาบัน​สอนได้ รับสอนพนักงานจัดรูปแบบการแสดง ทั้งในและนอกสถานที่​ และอื่นๆ
  • รับจัด​การแสดงศิลป​วัฒนธรรม​ไทยแบบดั่งเดิม และ ประยุกต์​สร้างสรรค์​ในงานต่างๆ
  • เช่าชุดไทยสี่ภาค ชุดเครื่องละคร ชุดประยุกต์​ สร้างสรรค์​ ชุดไทยต่างๆ
  • รับแต่งหน้า​ ทำผม งานรำ งานเต้น งานโรงเรียน งานรับปริญญา

สิ่งที่บ้านนาฏศิลป์ไทย มอบให้คุณ

บ้านนาฏศิลป์ไทย ช่วยให้บุตรหลานของท่าน หรือผู้มาเรียนได้มีความรู้ความสามารถ ในด้านต่างๆ ได้มากขึ้นไปอีก.

สร้างสมาธิในการเรียนรู้

การเรียนการสอนในการรำไทย โขน วาดภาพ ปั้นดินหรืออื่นๆ ช่วยฝึกสมาธิให้กับน้องๆ เพื่อนำไปใช้ในการเรียน หรือเรื่องอื่นๆได้.

เสริมความสามารถ

การเรียนนอกเวลาทำให้เด็กใช้เวลาได้เป็นประโยชน์ และเสริมสร้างความสามารถที่มากขึ้น สามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคต.

สร้างความร่าเริงและสามัคคี

น้องๆที่ผ่านการรำการทำงานเป็นหมู่คณะจะมีความสามารถในการทำงานร่วมกับน้องๆคนอื่น และมีความสนุกสนานไปตามทำนองเสียงเพลง.

20
ครูผู้สอนมืออาชีพ
2
สาขาที่เปิดสอน
30
หลักสูตรคุณภาพ

Our Skilled Instructors

X
รับสมัครครูเสาร์อาทิตย์