คุณแม่วุ้นและน้องฟองน้ำ

สำหรับความประทับใจ คือ การใส่ใจ ทุ่มเท และความตั่งใจที่จะถ่ายทอด มันมากกว่าการเรียนการสอนทั่วไป สำหรับครูเปิ้ลและครูปอ เป็นมากกว่าครู คือ เป็นทั้งพี่ เพื่อน คอยให้คำปรึกษา แนะนำ .ช่วยเหลือตลอด นอกเหนือจากเรื่องรำ ฟองมีวันนี้ได้ก็เพราะครูทั้ง สองคน ขอบคุณมากจริงๆค่ะ

X
รับสมัครครูเสาร์อาทิตย์