1 ARTS Festival for Peace   

16-19 สิงหาคม 2019

การแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศอาเซียน

ณ ประเทศสิงคโปร์

ของสถาบันบ้านนาฏศิลป์ไทยครั้งที่ 1

นำทีมโดย ครูเปิ้ล

“พานักเรียนเรียนรู้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนๆในภูมิภาคอาเซียน” 4 วัน 3 คืน

รับจำนวนจำกัด

🌟สอบถามรายละเอียด

ครูเปิ้ล 065-1326666

 

X
รับสมัครครูเสาร์อาทิตย์