โรงเรียนสอนรำแถวพระราม2

โรงเรียนสอนรำไทยยอดเยี่ยมแถวพระราม2

-เรียนเป็นกลุ่ม เด็กอายุตั้งแต่ 3 ขวบครึ่งขึ้นไปถึงเด็กโต ฝึกเรียนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเสริมสร้างบุคคลิก ทักษะ ทำให้มีสมาธิดีขึ้นมีความสามารถพิเศษ กล้าแสดงออก นำไปใช้ประกอบในการสอบคัดเลือกหรือประกวด และแสดงในงานต่างๆ

– เรียนเป็นกลุ่ม ผู้ใหญ่ที่ชอบรำไทย เป็นการออกกำลังกาย เสริมสร้างบุคคลิก เรียนตั้งแต่เพลงง่ายจนสามารถรำออกงานได้ นำไปใช้ประกอบการงานได้

– เรียนเดี่ยวเฉพาะกิจ สำหรับเด็กหรือผู้ใหญ่ที่ต้องการรำคนเดียว ใช้ในการสอบคัดเลือก ประกวด รำออกงานต่างๆ หรือไปต่างประเทศ-เรียนแล้วได้ผลลัพท์​จริง นำไป

X
รับสมัครครูเสาร์อาทิตย์