แสดงรำไทยร้องเพลงที่ ซีคอลบางแค ในวันที่ 9 ธค. 2560​

เด็กๆได้รำไทยร้องเพลงที่ซีคอลบางแค ในวันที่ 9 ธค. 2560 ฝึกระดับประสบการณ์ตรง ได้ความกล้า ความมั่นใจ และสืบสานความเป็นไทย

X
รับสมัครครูเสาร์อาทิตย์