เปิดสอนศิลปะการวาดภาพ/ปั้นดิน​

เปิดสอนศิลปะการวาดภาพ/ปั้นดิน เพื่อฝึกพัฒนาการทางด้านฝีมือที่ดีขึ้น นำไปสู่การต่อยอด  การแข่งขัน การกล้าแสดงออกทางความคิด โดยเราใช้ระบบการสอนที่เน้นสร้างความสุข เน้นการวางแผน การคิดอย่างเป็นระบบ

 

X
รับสมัครครูเสาร์อาทิตย์