รู้ยัง รำไทยก็เรียน “ออนไลน์” ได้ ??

เติมเต็มช่วงเวลาของลูกหลานคุณ เพียงใช้มือถือ หรือ ไอแพต ก็เรียนได้แล้ว

คร์อส อีสานพาเพลิน  เด็กจะได้รับความสนุก และ วัฒนธรรม​ทางอีสาน

จากราคา 2,650  บาทเหลือเพียง 1,390 บาท

ช่วงเวลาวันเสาร์ และ วันพุธ ช่วงเวลา  11.00-12.00​  น

เสาร์ 18 เมย /

  พุธ  22 เมย เสาร์  25 เมย /

พุธ  29 เมย เสาร์   2 พค  /

 พุธ  6 พค เสาร์   9 พค  /

 พุธ 13  พค เสาร์  16พค  /

 พุธ  20  พค

คร์อส ฉุยฉาย​พราหมณ์​ เป็นรำมาตรฐาน​แสดงความสวยงามอย่างไทย

จากราคา  2,850 บาท  เหลือ 1,500 บาท

ช่วงเวลาวันเสาร์ และ วันพุธ ช่วงเวลา  9.30-10.30 น

เสาร์ 18 เมย /

พุธ  22 เมยเสาร์  25 เมย /

พุธ  29 เมย เสาร์   2 พค  /

   พุธ  6 พคเสาร์   9 พค  /

 พุธ 13  พคเสาร์  16พค  /

   พุธ  20  พค

คร์อส เพลงอวยพร   แสดงถึงความอ่อนช้อยและสวยงาม
จากราคา  2,650​ บาท เหลือเพี่ยง  1,390   บาท

ช่วงเวลาวันเสาร์ และ วันพุธ ช่วงเวลา  9.30-10.30 น

เสาร์ 18 เมย /

พุธ  22 เมยเสาร์  25 เมย /

พุธ  29 เมย เสาร์   2 พค  /

 พุธ  6 พคเสาร์   9 พค  /

   พุธ 13  พคเสาร์  16พค  /

 พุธ  20  พค

 

X
รับสมัครครูเสาร์อาทิตย์