อัพเดท งานประกวดปั้นดิน

เด็กๆกำลังปั้นสำหรับงานแข่งขันประกวดปั้นดินครั้งที่ 1 อย่างเต็มที่

เราสนับสนุนให้พื้นที่เด็กๆได้แสดงความสามารถ และแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์
นอกจากจะได้ทักษะ และกระบวนการการเรียนแล้ว ยังสร้างความมั่นใจ ความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองได้อีกด้วย

– ได้คิดผลงานของเค้าเอง โดยประยุกต์กับสิ่งที่เด็กๆสนใจให้้เขัากับหัวข้อของการประกวด

แล้วมาพบกับผลงานเด็กๆ เร็วๆนี้ กันนะคะ

X
รับสมัครครูเสาร์อาทิตย์