หลักสูตรการเรียนการสอนและการสอบเลื่อนสายได้มาตรฐานสมาคมเทควันโด Kukkiwon แห่งประเทศเกาหลีใต้
– เน้นสร้างพื้นฐานร่างกายที่แข่งแรงผ่านกิจกรรมนันทนาการที่สนุกสนาน
– ฝึกสมาธิ อบรมจริยธรรมเพื่อให้เด็กเติบโตเป็นคนดีของสังคม
– ฝึกพื้นฐานเทคนิกการแข่งขัน
– ฝึกเทคนิกวิธีป้องกันตัวจากสถานการณ์ต่างๆ.

X
รับสมัครครูเสาร์อาทิตย์