​หกรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาล

🏆 แสดงหน้าพระที่นั่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณงาน มหกรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

🎯ในวันที่  4 เมษายน 2564  ณ  แฟชั่นไอแลนด์

X
รับสมัครครูเสาร์อาทิตย์