พิธีไหว้ครู ครั้งที่1 ในวันที่ 3 พ.ค. 2561

ขอบคุณอาจารย์ไพฑูรย์ เข้มแข็ง  มาทำพิธีไหว้ครู ครั้งที่1 ในวันที่3 พ.ค. 2561 เพื่อเป็นสิริมงคล กับสถาบัน ครู ผู้ปกครอง และลูกศิษย์ ทุกคน
#ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เห็นความสำคัญและสนับสนุนลูกๆใหัรักและ ศรัทธา ในนาฏศิลป์ไทย

#ขอบคุณทีมงานทุกคนที่ร่วมใจ กัน อย่างเต็มที่
#ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิต มันยอดเยี่ยมที่สุด

 

X
รับสมัครครูเสาร์อาทิตย์