ทางบ้านนาฏศิลป์ไทยรับจัดงานแสดงรำเปิดงานในเพลงฟ้อนสาวไหม​

ทางบ้านนาฏศิลป์ไทยรับจัดงานแสดงรำเปิดงานในเพลงฟ้อนสาวไหม แสดงถึงความอ่อนช้อยงดงาม ในงาน ROAD Shop​ Best​ Chiangral product สถานที่แสดง JJ mall เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562​

 

 

X