งาน วันเด็ก เด็กๆบ้านนาฏศิลป์ไทยพระราม2/บางนา​

งาน วันเด็ก เด็กๆบ้านนาฏศิลป์ไทยพระราม2/บางนา แสดงเพลงรากไทยที่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ เด็กๆเรียนแล้วมีเวทีมากมายให้ลงสนามจริง
รู้จักแก้ไขสถานการณ์จริง  ไว้สอบเรียนต่อ เพราะมีสถาบันหลายสถาบันที่เปิดโอกาสให้วิชารำไทยใช้สอบความสามารถพิเศษ​

 

X
รับสมัครครูเสาร์อาทิตย์