กิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว

งานเดือนสิงหาคม ได้รับจัดการแสดงรำเปิดงาน ในงาน กิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว (Road Show / Table Top Sale ) มหกรรมสินค้าและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง1 จังหวัด อยุธยา ชลบุรี นครราชสีมา ภูเก็ต และเชียงใหม่​

 

X
รับสมัครครูเสาร์อาทิตย์