เรียนรำไทยคอร์สกลุ่ม จัดการแสดงทั้งในประเทศและต่างประเทศ เรียนเต้น เรียนรำไทยคอร์สกลุ่ม จัดการแสดงรำไทย และดนตรีไทย ทั้งในประเทศและนอกประเทศ
เรียนรำไทยคอร์สกลุ่ม
จัดการแสดงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เรียนเต้น
เรียนรำไทยคอร์สกลุ่ม
จัดการแสดงรำไทย และดนตรีไทย ทั้งในประเทศและนอกประเทศ
Welcome to

รับ สอนแจ๊สแดนซ์-นาฏศิลป์ไทย ทุกแขนง สำหรับนักเรียน และผู้สนใจทั่วไป ทั้ง นอก - ในสถานที่(โรงเรียนอนุบาล สถานศึกษาต่างๆ ) โดยวิทยากร คุณภาพ 2 พี่น้อง รับงานแสดง ในโอกาสต่างๆ เช่น งานมงคล งานรำหน้าไฟ รำแก้บน งานโชว์ ฯ จำหน่าย - ให้เช่าชุดรำต่างๆ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ แต่งหน้า - ทำผมนางรำ

 โดย ครูเปิ้ล,ครูปอ การเรียน การสอนมุ่งให้ผู้เรียน ร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมอันงดงาม พัฒนาทักษะในหลายๆ ด้าน ทั้งในด้านจิตใจ และด้านร่างกายไปพร้อมๆ กัน โดยเริ่มจาก การฝึกหัดมารยาทไทย อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ดังเช่น การไหว้ หนึ่งในมารยาทไทยที่งดงามเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก การไหว้ของไทยมีรูปแบบที่ได้รับการกำหนดให้เหมาะสม ตามกาละเทศะเป็นอย่างดี และเพื่อให้ การไหว้ ในรูปแบบต่างๆ ถูกถ่ายทอดอย่างถูกต้องเหมาะสม บ้านนาฏศิลป์ไทย จึงร่วมอนุรักษ์ และถ่ายทอดวัฒนธรรมการไหว้ แก่ผู้เรียนทุกคน


        นอกจากนี้ การฝึกหัดนาฏศิลป์ และดนตรี ยังเป็นการเสริมทักษะ สติปัญญา สมาธิ และพัฒนาบุคลิกภาพให้แก่ผู้เรียนด้วย
 

ผู้เรียนได้แสดงความสามารถบนเวทีจริง