Tel. 065-1326666

งานไหว้ครูวัดโสธรนิมิตต์ เพลงฟ้อนบูชาปู่ศรีสุทโธนาคราช​

บ้านนาฏศิลป์ไทยได้สอนรำไทย

(คุณจันทนิภา ชุ่มแจ่ม น้องพลอย)  ในงานไหว้ครูวัดโสธรนิมิตต์ 

เพลงฟ้อนบูชาปู่ศรีสุทโธนาคราช​

บ้านนาฏศิลป์ไทย
บ้านนาฏศิลป์ไทย
บ้านนาฏศิลป์ไทย

Copyright © 2022 บ้านนาฏศิลป์ไทย All Rights Reserved.

บ้านนาฏศิลป์ไทย