Tel. 065-1326666

บ้านนาฏศิลป์ไทยพระราม2​

     บ้านนาฏศิลป์ไทยพระราม2 มีเวทีให้เด็กๆได้แสดงจริง  แสดงรำไทย ร้องเพลง วันที่ 11 เมษายน 2560 ณ สำเพ็ง2 ขอขอบคุณที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้แสดงความสามารถ

 

ขอบคุณท่านผู้ปกครองที่สนับสนุนให้ลูกได้ฝึกสมาธิและกล้าแสดงออก​

บ้านนาฏศิลป์ไทย
บ้านนาฏศิลป์ไทย
บ้านนาฏศิลป์ไทย

Copyright © 2022 บ้านนาฏศิลป์ไทย All Rights Reserved.

บ้านนาฏศิลป์ไทย