หลักสูตรวาดภาพ

รับสอนตั้งแต่พื้นฐาน 4 ขวบขึ้นไป เด็กๆจะได้เรียนการใช้สีทุกสี อาทิเช่น สีไม้ สีโปสเตอร์ สีชอลค์ สีน้ำ เป็นต้น จนถึงระดับต่อไปการเลือกลงเรียนสีที่ชอบ เพื่อที่ครูจะผลักดันให้เด็กๆได้พัฒนามากยิ่งขึ้น รวมไปถึงอิสระทางความคิดสร้างสรรค์ที่สอดแทรกในการสอน

Read More
X
รับสมัครครูเสาร์อาทิตย์