หลักสูตรเทควันโด

หลักสูตรการเรียนการสอนและการสอบเลื่อนสายได้มาตรฐานสมาคมเทควันโด Kukkiwon แห่งประเทศเกาหลีใต้ – เน้นสร้างพื้นฐานร่างกายที่แข่งแรงผ่านกิจกรรมนันทนาการที่สนุกสนาน – ฝึกสมาธิ อบรมจริยธรรมเพื่อให้เด็กเติบโตเป็นคนดีของสังคม – ฝึกพื้นฐานเทคนิกการแข่งขัน – ฝึกเทคนิกวิธีป้องกันตัวจากสถานการณ์ต่างๆ.

Read More
X
รับสมัครครูเสาร์อาทิตย์