Tel. 065-1326666

แสดงรำไทย ในชุดไกรลาสสำเริง เพลงนครเชียงใหม่​

เด็กๆแสดงรำไทย ในชุดไกรลาสสำเริง เพลงนครเชียงใหม่ หนูๆอายุเพียง 4ขวบ แสดง  ที่เดอะไบร์พระราม2  ฝึกความกล้า มีความสามารถพิเศษ ฝึกสมาธิ  สืบสานความเป็นไทย​

บ้านนาฏศิลป์ไทย
บ้านนาฏศิลป์ไทย
บ้านนาฏศิลป์ไทย

Copyright © 2022 บ้านนาฏศิลป์ไทย All Rights Reserved.

บ้านนาฏศิลป์ไทย