Tel. 065-1326666

งานแสดง พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร9​

ในวันที่3 ธค 2560 มีอีกหนึ่งเวทีให้เด็กๆได้แสดงในงาน พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร9 ครั้งที่ 30 เด็กๆได้ไปร่วมแสดงรำไทยและร้องเพลง ขอบคุณเวทีดีๆคะ​

บ้านนาฏศิลป์ไทย
บ้านนาฏศิลป์ไทย
บ้านนาฏศิลป์ไทย

Copyright © 2022 บ้านนาฏศิลป์ไทย All Rights Reserved.

บ้านนาฏศิลป์ไทย