Tel. 065-1326666

เด็กปั้นได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2​

ประกาศผลการประกวดแข่งขันปั้นดิน
ในหัวข้อ "การ์ตูนร่วมสมัยสืบสานความเป็นไทย" 
 

ยินดีกับ ด.ญ ธนภร บุญสุทัศน์ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

 

ตัวแทนบ้านนาฏศิลป์ไทย พระราม 2 

บ้านนาฏศิลป์ไทย
บ้านนาฏศิลป์ไทย
บ้านนาฏศิลป์ไทย

Copyright © 2022 บ้านนาฏศิลป์ไทย All Rights Reserved.

บ้านนาฏศิลป์ไทย