Tel. 065-1326666

เด็กๆบ้านนาฏศิลป์ไทย ร่วมรำถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10​

เด็กๆบ้านนาฏศิลป์ไทยพระราม2 และสาขาบางนา ร่วมรำถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี บันทึกเทปช่อง NBT ช่อง11 ในชุดการแสดงดุจดั่งสายฟ้า และชุดการแสดง จงรักภักดี​ เด็กๆมีความตั้งใจมากๆเพราะเราซ้อมรำกันเพียง4 ครั้ง ทำสุดความสามารถค่ะ​

บ้านนาฏศิลป์ไทย
บ้านนาฏศิลป์ไทย
บ้านนาฏศิลป์ไทย

Copyright © 2022 บ้านนาฏศิลป์ไทย All Rights Reserved.

บ้านนาฏศิลป์ไทย