Tel. 065-1326666

เด็กๆบ้านนาฏศิลป์ไทย ได้ร่วมรำเพลงบุษบาเสี่ยงเทียนในงาน วันเด็ก​

        13 มค 2561  เด็กๆบ้านนาฏศิลป์ไทยพระราม2/บางนา ได้ร่วมรำเพลงบุษบาเสี่ยงเทียนในงาน วันเด็ก ของกรมประชาสัมพันธ์  เด็กๆที่เรียนได้รับระดับประสบการณ์ตรง
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฝึกสมาธิ ฝึกความกล้า กับวิชารำไทย มีเวทีมากมายให้เด็กๆได้แสดงจริง


ขอขอบพระคุณ คุณโฉมฉาย อรุณฉา ที่เปิดโอกาส ดีๆให้กับบ้านนาฏศิลป์ไทย

พระราม2/บางนา ได้ร่วมการแสดงนะคะ​

บ้านนาฏศิลป์ไทย
บ้านนาฏศิลป์ไทย
บ้านนาฏศิลป์ไทย

Copyright © 2022 บ้านนาฏศิลป์ไทย All Rights Reserved.

บ้านนาฏศิลป์ไทย