Tel. 065-1326666

ภาพบรรยายกาศการเรียนรำไทยสาขาบางนาและพระราม2 

เรียนแล้วมีเวทีให้แสดงจริงนะคะ​

ขับร้องเพลงประสานเสียงเพลงต้นไม้ของพ่อ และราชาผู้ทรงธรรม เพื่อรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9​

บ้านนาฏศิลป์ไทย
บ้านนาฏศิลป์ไทย
บ้านนาฏศิลป์ไทย

Copyright © 2022 บ้านนาฏศิลป์ไทย All Rights Reserved.

บ้านนาฏศิลป์ไทย