Tel. 065-1326666

รับจัดการแสดงรำหน้าไฟ นชุด หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉาและชุดมโนราห์บูชายัณต์​

ในวันที่ 2 เมษายน 2560 ได้รับจัดการแสดงรำหน้าไฟ ในงานแม่เสาวลักษณ์ วัดใหม่พระยาสุเรนทร์ รำในชุด หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉาและชุดมโนราห์บูชายัณต์ 
 

บ้านนาฏศิลป์ไทย
บ้านนาฏศิลป์ไทย
บ้านนาฏศิลป์ไทย

Copyright © 2022 บ้านนาฏศิลป์ไทย All Rights Reserved.

บ้านนาฏศิลป์ไทย