Tel. 065-1326666

รับจัดการแสดงรำจีน ในงานโชว์ต่างๆ  พร้อมสร้างสรรค์งานใหม่

รับจัดการแสดงรำจีน ในงานโชว์ต่างๆ  พร้อมสร้างสรรค์งานใหม่ที่ลูกค้าต้องการ ในครั้งนี้แสดงในงาน The  Great  Golden 2018  ที่ PARADISE PARK
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
www.natasinthai.com
099-456-6429 ครูเปิ้ล​

บ้านนาฏศิลป์ไทย
บ้านนาฏศิลป์ไทย
บ้านนาฏศิลป์ไทย

Copyright © 2022 บ้านนาฏศิลป์ไทย All Rights Reserved.

บ้านนาฏศิลป์ไทย