Tel. 065-1326666

สอนรำไทยผู้ใหญ่

เปิดคร์อส สอนรำไทยผู้ใหญ่เรียนรำไทยเดี่ยว  สามารถเลือกเพลงรำไทยได้ด้วยตัวเองผู้เรียนรำไทย สามารถเอาวิชารำไทยไปใช้ได้จริง ในงานต่างๆ เช่น งานแก้บน งานเลี้ยง งานหน้าไฟ งานเกษียนอายุ งานไหว้ครู  ราคาไม่แพงสามารถนำรำไทยไปใช้ได้จริง 

 

#​ทดลองเรียน​ฟรี​ สาขาพระราม​2​  สาขาบางนา

 

สนใจติดต่อครูเปิ้ล โทร 065-1326666​

บ้านนาฏศิลป์ไทย
บ้านนาฏศิลป์ไทย
บ้านนาฏศิลป์ไทย

Copyright © 2022 บ้านนาฏศิลป์ไทย All Rights Reserved.

บ้านนาฏศิลป์ไทย