Tel. 065-1326666

การแสดงเซิ้งโปงลาง ที่งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559​

การแสดงเซิ้งโปงลาง ที่งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์


สนใจเรียนรำไทย เต้นแจ๊ส ติดต่อได้ที่ ครูเปิ้ล 086-3555640 ครูปอ 099-0635950,086-3662440

บ้านนาฏศิลป์ไทย
บ้านนาฏศิลป์ไทย
บ้านนาฏศิลป์ไทย

Copyright © 2022 บ้านนาฏศิลป์ไทย All Rights Reserved.

บ้านนาฏศิลป์ไทย