Tel. 065-1326666

โบราณคดี​ชุดศรีวิชัย​

 

#โบราณคดี​ชุดศรีวิชัย

#เปิดรับสมัครวิชารำไทย  ตั้งแต่3​ขวบ​ครึ่ง​ขึ้นไป​♥️

เด็กโตหรือผู้ใหญ่ ก็เปิดรับสมัครนะค่ะ🎉

มีความ​สามารถ​ติดตัว ฝึกความมั่นใจ

ความกล้า  บุคลิกภาพ​ สามารถนำไปใช้สอบได้

 

เปิดรับสมัคร♥️เรียนรำไทย  ♥️ปั้นดิน ♥️วาดภาพ​♥️เทควันโด​

 

สนใจเรียนติดต่อ

ครูเปิ้ล โทร 065-1326666​

บ้านนาฏศิลป์ไทย
บ้านนาฏศิลป์ไทย
บ้านนาฏศิลป์ไทย

Copyright © 2022 บ้านนาฏศิลป์ไทย All Rights Reserved.

บ้านนาฏศิลป์ไทย