Tel. 065-1326666

บ้านนาฏศิลป์ไทยของเราเรียนแล้วมีเวทีให้กับเด็กๆ

บ้านนาฏศิลป์ไทยของเราเรียนแล้วมีเวทีให้กับเด็กๆได้แสดงความสามารถบนเวทีจริง ฝึกสมาธิ ฝึกความกล้า มีความสามารถติดตัวในการใช้สอบที่ผ่านมาเราได้พาเด็กๆไปแสดงที่ เจเจวันมาร์เก็ต  เพชรเกษม  ได้รับคำชมมากมาย

 

 

บ้านนาฏศิลป์ไทย
บ้านนาฏศิลป์ไทย
บ้านนาฏศิลป์ไทย

Copyright © 2022 บ้านนาฏศิลป์ไทย All Rights Reserved.

บ้านนาฏศิลป์ไทย