ที่ใช้ความสามารถพิเศษรำไทย
สอบเข้า โรงเรียนเตรียมอุดม 
ดญฺ รมิดา  เราอุปถัมภ์​

ใช้ความสามารถพิเศษรำไทยสอบเข้าโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรบางขุนเทียน
ดญ. นภัสรพี   เหมาะพิชัย
ดญ.  ชนิภรณ์  ภักดีสุจริต​

ใช้ความสามารถพิเศษรำไทยสอบเข้า
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล
 
ดญ. นูรชารีฟ  อังศุวิมลทรัพย์​

สอบเข้าวิทยาลัยนาฏศิลป์ 
น้องอีฟ​

Tel. 065-1326666

บ้านนาฏศิลป์ไทยพระราม2 เติมเต็มความฝันของเด็กๆ

โดยทางบ้านนาฏศิลป์ไทยเปิดคร์อสสอนติวความสามารถให้กับเด็กๆในการสอบความสามารถวิชานาฏศิลป์ไทยเพื่อสอบเรียนโดยมีนักเรียนสอบติดดังนี้   

 

 

บ้านนาฏศิลป์ไทย
บ้านนาฏศิลป์ไทย
บ้านนาฏศิลป์ไทย

Copyright © 2020 บ้านนาฏศิลป์ไทย All Rights Reserved.

บ้านนาฏศิลป์ไทย