Tel. 065-1326666

เปิดแล้วรับสมัครเด็กปั้น 2.5 ขวบ


เปิดรับสมัครคอร์สปั้นดินรอบเด็กเล็ก 2.5 ขวบ

เป็นการเรียนการสอนที่ให้เด็กได้ฝึกกล้ามเนื้อมือ จากการยืด ปั้น คลึง กด และหยิบจับ การใช้วัสดุอื่นๆเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เรื่องสี รูปทรง การเรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัว ในการปั้น รวมถึงการเลียนแบบจากภาพที่เห็น ช่วยฝึกการสังเกต การจดจำ


เปิดสอนกลุ่มเล็ก ไม่เกิน 3 คน คุณครูสามารถดูแลเด็กๆได้ทั่วถึง
เรียนครึ่งชั่วโมง
ได้ผลงานกลับทุกครั้ง
เรียนสนุก เป็นกันเองกับเด็กๆ

 

จากราคาคอร์ส   2,500  บาท / 10 ครั้ง  ครั้งละ ครึ่งชั่วโมง.

เหลือ 2,250 บาท !!!!! ถึง 29 กุมภาพันธ์นี้ เท่านั้น !!!!!

สามารถมาลองเทสฟรีได้
เปิดสอนเมื่อครบ 2-3 คนเท่านั้น  รับจำกัด
สามารถลงทะเบียนจองไว้ที่คุณครูก่อนได้ ทักมาสอบถามเพิ่มเติม : 0969426632 ครูฝัน

บ้านนาฏศิลป์ไทย
บ้านนาฏศิลป์ไทย
บ้านนาฏศิลป์ไทย

Copyright © 2020 บ้านนาฏศิลป์ไทย All Rights Reserved.

บ้านนาฏศิลป์ไทย