Tel. 065-1326666

ประกาศหยุดเรียนเดือนเมษายน2563

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด ไวรัส covid-19 ยังไม่ดีขึ้น

ทางโรงเรียน บ้านนาฏศิลป์ไทยจึงต้องของดการเรียนการสอนชั่วคราว

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 เมษายน 2563

และมีการชดเชยการเรียนการสอนตามปกติ

 

 ช่วงนี้เด็กๆทุกคน ผู้ปกครองทุกท่าน ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะ

หลังจากเหตุการณ์นี้ดีขึ้น เราจะกลับมาพบกันนะคะ

 

ด้วยรักและห่วงใย

ครูเปิ้ล  ครูปุ้ม

 

บ้านนาฏศิลป์ไทย
บ้านนาฏศิลป์ไทย
บ้านนาฏศิลป์ไทย

Copyright © 2022 บ้านนาฏศิลป์ไทย All Rights Reserved.

บ้านนาฏศิลป์ไทย