Tel. 065-1326666

 11 มี.ค. 2561 เป็นวันสุดท้ายของงานอุ่นไอรัก

11 มี.ค. 2561 เป็นวันสุดท้ายของงานอุ่นไอรัก

เด็กๆได้แสดงรำไทย รวมทั้งหมด 10 ชุดการแสดง แสดงในชุด สี่ภาค ระบำเงือก รำบายศรีสู่ขวัญ รำธิดาฟ้าหยาด  เพลงบุษบาเสี่ยงเทียน  เป็นต้น เด็ก ได้แสดงอย่างเต็มที่มากๆสำหรับงานสำคัญในครั้งนี้​

บ้านนาฏศิลป์ไทย
บ้านนาฏศิลป์ไทย
บ้านนาฏศิลป์ไทย

Copyright © 2022 บ้านนาฏศิลป์ไทย All Rights Reserved.

บ้านนาฏศิลป์ไทย