Tel. 065-1326666

เปิดสอนศิลปะ ปั้นและวาด​

เปิดสอนศิลปะ ปั้นและวาด

ปั้นดิน 

ฝึกทักษะกล้ามเนื้อมือ การแสดงออกทางความคิดอย่างสร้างสรรค์ผ่านผลงานการปั้นการ์ตูน ที่เด็กๆอยากปั้นรวมไปถึงการปั้นตามความคิดของเด็กๆเอง 

 

วาดภาพ

ฝึกทักษะสกิลการวาดกรณีเด็กโต ที่ต้องการ วาดภาพ สอบเข้า ทำผลงาน หรือแข่งขัน รวมไปถึงการวาดแบบอิสระทางความคิดสร้างสรรค์เป็นหลักในเด็กเล็กจนถึงเด็กโต เพื่อให้เด็กๆได้ก้าวเข้่าสู่โลกที่กล้าแสดงออกทางความคิดอย่างเต็มที่ 

บ้านนาฏศิลป์ไทย
บ้านนาฏศิลป์ไทย
บ้านนาฏศิลป์ไทย

Copyright © 2020 บ้านนาฏศิลป์ไทย All Rights Reserved.

บ้านนาฏศิลป์ไทย