Tel. 065-1326666

งานแสดงวันที่2 ธ.ค.61. แสดงในงาน Sale. Of the. Year 
ณ เมืองทองธานี​

งานแสดงวันที่2 ธ.ค.61. แสดงในงาน Sale. Of the. Year  ณ เมืองทองธานี

งานแสดงวันที่2 ธ.ค.61. แสดงในงาน Sale. Of the. Year 
ณ เมืองทองธานี  เด็กแสดงรำไทยและร้องเพลง แสดงในชุด ฟ้อนขันดอก  เพลงแม่ศรีนาฏศิลป์  ระบำเทพบันเทิง เพลงอัปสรา  เป็นการแสดงของเด็กๆ ที่เรียนและทางเรามีเวทีให้เด็กๆได้ลงสนามจริงๆ

บ้านนาฏศิลป์ไทย
บ้านนาฏศิลป์ไทย
บ้านนาฏศิลป์ไทย

Copyright © 2022 บ้านนาฏศิลป์ไทย All Rights Reserved.

บ้านนาฏศิลป์ไทย