Tel. 065-1326666

1  มี.ค. 2561  ร่วมแสดงในงานอุ่นไอรัก ณ ลานพระรูปทรงม้า

1  มี.ค. 2561  ร่วมแสดงในงานอุ่นไอรัก  ณ ลานพระรูปทรงม้า

ในการแสดงวันนี้แสดงในชุด  เอกลักษณ์ไทย เพลงนี้เป็นการแสดงจินตลีลา ใช่ ท่ารำ ให้สวยงาม เพลงนางกอย  และการแสดงในชุดจงรักภักดี​

บ้านนาฏศิลป์ไทย
บ้านนาฏศิลป์ไทย
บ้านนาฏศิลป์ไทย

Copyright © 2022 บ้านนาฏศิลป์ไทย All Rights Reserved.

บ้านนาฏศิลป์ไทย