Tel. 065-1326666

มาเรียนรำไทยกับหนูสิค่ะ

เปิดรับสมัครหนูๆเรียนรำไทย ห่างไกลจากมือถือ มาฝึกสมาธิ ฝึกความกล้า มีบุคคลิกภาพที่ดี มีความสามารถพิเศษติดตัว ในการใช้สอบ มีเวทีมากมายให้เด็กๆได้ลงสนามจริง 
เปิดรับสมัคร 2 สาขา สาขาพระราม 2 ซอยพระราม 2  51  วัดเลา และ สาขาบางนา ไอฟิวส์บางนา สนใจรำไทย ติดต่อครูเปิ้ล 065-132-6666

บ้านนาฏศิลป์ไทย
บ้านนาฏศิลป์ไทย
บ้านนาฏศิลป์ไทย

Copyright © 2022 บ้านนาฏศิลป์ไทย All Rights Reserved.

บ้านนาฏศิลป์ไทย