Tel. 065-1326666

งาน วันเด็ก เด็กๆบ้านนาฏศิลป์ไทยพระราม2/บางนา​

งาน วันเด็ก เด็กๆบ้านนาฏศิลป์ไทยพระราม2

งาน วันเด็ก เด็กๆบ้านนาฏศิลป์ไทยพระราม2/บางนา แสดงเพลงรากไทยที่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ เด็กๆเรียนแล้วมีเวทีมากมายให้ลงสนามจริง  
รู้จักแก้ไขสถานการณ์จริง  ไว้สอบเรียนต่อ เพราะมีสถาบันหลายสถาบันที่เปิดโอกาสให้วิชารำไทยใช้สอบความสามารถพิเศษ​

บ้านนาฏศิลป์ไทย
บ้านนาฏศิลป์ไทย
บ้านนาฏศิลป์ไทย

Copyright © 2022 บ้านนาฏศิลป์ไทย All Rights Reserved.

บ้านนาฏศิลป์ไทย