Tel. 065-1326666

เด็กๆ 4 ขวบของบ้านนาฏศิลป์ไทยเรียนจบ 1 คร์อสแล้ว

ได้มาแสดงงานที่สำเพ็ง 2​

ขับร้องเพลงประสานเสียงเพลงต้นไม้ของพ่อ และราชาผู้ทรงธรรม เพื่อรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9​

บ้านนาฏศิลป์ไทย
บ้านนาฏศิลป์ไทย
บ้านนาฏศิลป์ไทย

Copyright © 2022 บ้านนาฏศิลป์ไทย All Rights Reserved.

บ้านนาฏศิลป์ไทย