รับจัดการแสดงรำไทย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนักแสดงมือ อาชีพ

X