บ้านนาฏศิลป์ไทย เปิด สอนรำไทย สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ในศิลปะประจำชาติ​

นาฏศิลป์ไทย ศิลปะการแสดงประกอบดนตรีของไทย อันเป็นการผสมผสานเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ลงไปในศิลปะการแสดง ไม่ว่าจะเป็น การรำ การฟ้อน การเต้นระบำ หรือโขน ซึ่งนอกจาก จะบ่งบอกความเป็นมาของแต่ละท้องถิ่นแล้ว ยังรวมไปถึง ความเชื่อ ศาสนา ภาษา ค่านิยม การแสดงบางชนิดจะบ่งบอกถึงลักษณะนิสัย หรือแม้กระทั่งการแต่งกายก็สะท้อนออกมาให้เห็นในการแสดงอีกด้วย

ในปัจจุบัน ศิลปะการแสดง นับเป็นการเรียนรู้อีกแขนงหนึ่ง ที่พ่อแม่ผู้ปกครองให้ความสนใจไม่แพ้ศิลปะการแสดงของต่างชาติ เพราะการเรียนรู้ นาฏศิลป์ไทย อย่างการ เรียนรำไทย นั้นมีประโยชน์มากกว่าการเรียนรู้การแสดงแต่เพียงอย่างเดียว

เรียนรู้ศิลปะพร้อมฝึกหัดมารยาทไทย

เพราะการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย ที่บ้านนาฏศิลป์ไทยนั้น ที่นี่เราเน้นให้ เรียนรำไทย ไปพร้อมกับการพัฒนาทักษะทั้งในด้านจิตใจ และร่างกายไปพร้อมกัน โดยการ สอนรำไทย นั้นจะเป็นการฝึกหัดมารยาทไทย อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ไปในตัว ผู้ เรียนรำไทย จะได้รับการ ถ่ายทอด การไหว้ที่ถูกต้อง ซึ่งการไหว้เป็นหนึ่งในมารยาทไทย ที่งดงามเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก นอกจากเรื่องการไหว้แล้ว การยิ้ม การพูดจาอันไพเราะ ก็เป็นสิ่งที่จะได้รับไปพร้อมกัน

รำไทย การฝึกฝนที่ต้องใช้ทั้ง สมาธิและความอดทน

มีคนให้คำจำกัดความ “นาฏศิลป์” ไว้ว่า หมายถึงการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยท่าทางที่ประดิษฐ์คิดค้นออกมาเป็นแบบแผนงดงาม โดยอาศัยการขับร้องและการบรรเลงดนตรีร่วมด้วย เพื่อโน้มน้าวให้ผู้ชมมีอารมณ์คล้อยตาม จะเห็นได้ว่า นอกจากการเคลื่อนไหวให้ถูกต้อง ยังประกอบไปด้วยการขับร้อง ให้เข้ากับจังหวะดนตรี ซึ่งผู้ที่ เรียนรำไทย จะได้สมาธิขั้นสูง ความสงบ และฝึกความอดทนไปในตัวอีกด้วย เพราะแน่นอนว่า กว่าผู้ สอนรำไทย จะถ่ายทอดให้ผู้ เรียนรำไทย เรียนรู้ได้อย่างครบถ้วนนั้น ต้องอาศัยการฝึกซ้อม ซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนทำให้การเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างที่ตนต้องการ เพื่อให้ข้อผิดพลาดต่างๆ ลดลง จนสามารถร่ายรำออกมาได้อย่างถูกต้อง

บ้านนาฏศิลป์ไทย สอนรำไทย ​​ เรียนรำไทย เรียนวาดภาพ ปั้นดิน และเทควันโด เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจ อายุตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไป มีสองสาขา ทั้งสาขาพระราม 2 และสาขาบางนา สนใจติดต่อ คุณธัญญรัศม์ ธนิศรศิริภัทรา​ 065-1326666

X
รับสมัครครูเสาร์อาทิตย์