บ้านนาฏศิลป์ไทยรับจัดการแสดงรำเปิดงานเพลงสี่ภาค และ บรรเลงดนตรีไทยในงาน RMHC THAILAND GALA DINNER

บ้านนาฏศิลป์ไทยรับจัดการแสดงรำเปิดงานเพลงสี่ภาค และ บรรเลงดนตรีไทยในงาน RMHC THAILAND GALA DINNER  ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ห้องชมวัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X