บ้านนาฏศิลป์ไทยรับจัดการแสดงรำเปิดงานเพลงสี่ภาค และ บรรเลงดนตรีไทยในงาน RMHC THAILAND GALA DINNER

บ้านนาฏศิลป์ไทยรับจัดการแสดงรำเปิดงานเพลงสี่ภาค และ บรรเลงดนตรีไทยในงาน RMHC THAILAND GALA DINNER  ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ห้องชมวัง

X
รับสมัครครูเสาร์อาทิตย์