งานไหว้ครูวัดโสธรนิมิตต์ เพลงฟ้อนบูชาปู่ศรีสุทโธนาคราช​

บ้านนาฏศิลป์ไทยได้สอนรำไทย
(คุณจันทนิภา ชุ่มแจ่ม น้องพลอย)  ในงานไหว้ครูวัดโสธรนิมิตต์
เพลงฟ้อนบูชาปู่ศรีสุทโธนาคราช

 

X
รับสมัครครูเสาร์อาทิตย์