งานเพื่อฟันที่คุณรัก มหาวิทยาลัยมหิดล​

งานเพื่อฟันที่คุณรัก มหาวิทยาลัยมหิดล 19 พย 2560 โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เสร็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ เด็กบ้านนาฏศิลป์ไทยพระราม2/บางนา ได้มาร่วมแสดงในครั้งนี้

 

1

X
รับสมัครครูเสาร์อาทิตย์