Tel. 065-1326666

งานแสดง สำเพ็ง2 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 

งานแสดง สำเพ็ง2 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เป็นการแสดงของเด็กๆ มีเวทีให่เด็กๆได้โชว์ความสามารถ​

Copyright © 2019 บ้านนาฏศิลป์ไทย All Rights Reserved.