Tel. 065-1326666

แสดงรำไทย ในชุดไกรลาสสำเริง เพลงนครเชียงใหม่​

เด็กๆแสดงรำไทย ในชุดไกรลาสสำเริง เพลงนครเชียงใหม่ หนูๆอายุเพียง 4ขวบ แสดง  ที่เดอะไบร์พระราม2  ฝึกความกล้า มีความสามารถพิเศษ ฝึกสมาธิ  สืบสานความเป็นไทย​

Copyright © 2019 บ้านนาฏศิลป์ไทย All Rights Reserved.