บ้านนาฏศิลป์ไทย รับจัดงานแสดงนาฏศิลป์

Tel. 099 456 6429

งานเพื่อฟันที่คุณรัก มหาวิทยาลัยมหิดล​

งานเพื่อฟันที่คุณรัก มหาวิทยาลัยมหิดล 19 พย 2560 โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เสร็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ เด็กบ้านนาฏศิลป์ไทยพระราม2/บางนา ได้มาร่วมแสดงในครั้งนี้​

Copyright © 2018 บ้านนาฏศิลป์ไทย All Rights Reserved.